فهرست بستن

خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی

خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی

کد ۵۵۵- اغلب مشاهده ی شود كه مناطق ثبتی بر طبق درخواست ادارات ونهادهای مختلف مبادرت به صدور بخشنامه نموده وضمن ان در ارتباط با خواسته ، تكالیفی به دفاتر اسناد رسمی محول می نمایند ، لذا بدین وسیله اعلام می گردد كه در آینده از صدور این قبیل بخشنامه ها خودداری ودر صورت مشاهده مسئول امر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .

بدیهی است ادارات كل ثبت مناطق می توانند در هر مورد جریان را به سازمان ثبت یا ادارات كل مربوطه در مركز گزارش تا اتخاذ تصمیم گردد.

( بخشنامه شماره ۴۰۷۷ – س / ۲ مورخ ۱۷/۱۱/۶۸ صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!