فهرست بستن

مرخصی و معذوریت بیش از یک ماه سران دفاتر

مرخصی و معذوریت بیش از یک ماه سران دفاتر
کد ۴۸۳- بر طبق فراز های ۱ و ۲ ماده ۱۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی میزان مرخصی سالیانه سردفتر و دفتریار یک ماه است که ابلاغ آن از طرف مدیر کل ثبت استان صادر می شود و نیز به موجب فراز ۳ ماده ۴ آئین نامه مزبور که سردفتر و دفتریار ی بخواهد زائد بر یک ماه مرخصی استفاده نماید صدور ابلاغ موکول به پیشنهاد ثبت استان و تصویب سازمان ثبت است و به موجب ماده ۱۵ آئین نامه یادشده در خصوص معذوریت ها هم صدور ابلاغ مرخصیها استعلاجی تا یک ماه به عهده ثبت استان و زائد بر آن به سازمان ثبت محول شده است.
اینک در موردمرخصی ها و معذوریت های زائد بر یک ماه اغلب مشاهده می شود که ادارات ثبت استان به موقع نسبت به ارسال تقاضاها به اداره کل امور اسناد اقدام ننموده و پس از سپری شدن ایام مورد نظر مبادرت به ارسال آن می نمایند که این امر مشکلاتی را فراهم میسازد بنابر این بدینوسیله اکیدا متذکر می گردد که مرخصی های بیشتر از یک ماه را به نحوی به مرکز ارسال نمایند که در وقت خود ابلاغ آن صادر و در مورد معذوریت ها به مفاد ماده ۱۵ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجه نمایند .

بدیهی است مدیران کل مسئولیت حسن اجرای ان بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
(بخشنامه ۱۸۳/۳۴/۸۸۶۱ مورخ ۷۵/۰۵/۰۸ سازمان ثبت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *