فهرست بستن

انتقال چاه و پروانه بهره برداری

chah

سوال:

رای بر انتقال اجرایی “یک حلقه چاه در پلاک ثبتی فلان و پروانه بهره برداری آن به شماره فلان” صادر و نامه به دفترخانه داده شده است:

استعلام از ثبت نیاز است یا خیر؟
سایر استعلامات چطور؟
نکات دیگر؟

توضیحا زمینی که چاه در آن واقع است قبلا به محکوم له متقل شده است.

جواب:

چاه فقط پروانه بهره برداری دارد و با زمین زراعی قابل انتقال است با این توضیح که زمین محل حفرچاه قبلا به محکوم له منتقل شده واساسا این قبیل چاهها با زمین منتقل می شود ولی دراین مورد خاص ابتدا زمین منتقل شده واحتمالا به دلیل عدم شمول حکم به چاه آب ویا مسایل دیگر ممکن است رای مستقل ویا اصلاحی، دال بر محکومیت خوانده به انتقال پروانه بهره برداری، صادر شده باشد با توجه به مراتب و براساس مواد ۲۷ و۲۸قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ فقط از وزارت نیرو ویا همان شرکت آب منطقه ای باید استعلام شود ونیاز به استعلام ثبت ندارد .پروانه بهره برداری به تبع زمین زراعی صادر ودر انتقال نیز تابع آنست مواد ۲۷ و۲۸ قانون مارالذکر موید این امراست .

با تشکر از کلیه اعضا گروه جلسات مباحث دفاتر خصوصا جنابان آقای صولت یاوری سردفتر۱۱۶ اصفهان و آقای سید علیرضا طباطبائی سردفتر بازنشسته ۳ یزد

15 Comments

 1. نادر

  با سلام.
  آیا امکان جابجایی پروانه چاه آب از یک مکانی بدلیل کمبود آب, به جای دیگر وجود دارد؟
  توضیح اینکه هر دو زمین در مجاورت همدیگر قرار دارند

  • محمد امین کاوندی

   در این مورد به نظر انتقال موضوعیتی ندارد .
   اخذ پروانه جدید محسوب می شوذ که باید از وزارت نیرو ( مرجع صدور پروانه ) سوال شود

 2. زهرا انصاری

  سلام و خسته نباشید اینجانب زمینی را خریداری کرده ام ۱۷ سال پیش. ولی مالک پروانه ی بهربرداری چاه را به بنده نداده است.من خودم پروانه گرفتم ولی حالا مالک زمین ادعا دارد که چاه و پروانه متعلق به اوست.و شکایت کرده.من چگونه حق خودم را زنده کنم. آیا دادگاه حق را به من میدهد؟

  • عرفان مسعودی-سردفتراسنادرسمی 14 قم

   باسلام..نظرباینکه مستفاد ازمواد ۲۷ و۲۸قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱,چاه به تبع زمین بوده و برابر قاعده فقهی”التابع لایفرد بالحکم”و یا “التابع تابع”کسی که مالک مالی میگردد توابع و ملحقات ضروری آن هم به تبع اصل به مالکیت وی منتقل میشود..به لسان اخری مستنبط از ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی تسلیم شیء شامل تسلیم آن و ملحقات و توابع آن و هرچیزی که به استعمال دائمی آن اختصاص یافته نیز میگردد..از طرفی دیگر بواسطه تحقق عقدبیع مالکیت زمین مذکور و کلیه حقوق و تعهدات مربوط به آن به شما بعنوان قائم مقام خاص فروشنده یا همان مالک قبلی منتقل گردیده مگراینکه شما با فروشنده توافقی مغایر با مفاد فوق نموده باشید..که در مانحن فیه از آنجائیکه پروانه چاه برای اراضی تحت شرب آن صادرمیگردد نه برای شخص.(.درواقع اشخاص به تبع سمت مالکیت خود ذی نفع و یا حقابه بر چاه محسوب میگردند.). و میزان بهره برداری از آب چاه براساس نوع کاربری زمین و مساحت آن معین میگردد لذا درصورت شکایت ایشان و بشرط اقرار شما به عدم نیاز به چاه مورد ترافع و آب موجود درآن به میزان مندرج در پروانه صادره ،، شرکت آب منطقه ای اقدام به پر ومسلوب المنفعه نمودن چاه محفوره و ابطال پروانه صادره مینماید نه اینکه پروانه را به فروشنده زمین منتقل نماید..مگر اینکه ایشان زمینی در اطراف زمین شما داشته و درپروانه بهره برداری چاه آن زمین نیز جزو اراضی تحت شرب چاه مذکور درج گردیده باشد که درآن صورت نیز ایشان دارای حق ارتفاقی درملک شما جهت بهره برداری از چاه مزبور بوده درغیراینصورت شکایت ایشان عبث بوده و هیچگونه محلی از اعراب ندارد…نگران نباشید..

  • محمد میرزا

   سلام اولان به وکیل مراجعه کنید؛ دوم این که چندسوال وجوددارد؛۱_در طول این۱۷ سال چه کسی چاه راتمدید میکرد ؟ ۲_ ازچه زمانی پروانه گرفته وان رانیتیدین کرده اید؟۳_آیا سندوقول نامه مدرک از خرید ملک دارید برای اثبات که از صاحب آن فرد دارای باغ وچاه گرفته اید؟۴_آیا درسندقولنامه قیدشده که پای آب باغ زمین ازچاه آب میخورداگرقیدشده باشد میتوانید با آن مدارک به آن فردشکایت کرده و ازطریق اموراب مربوطه حقتان رابگیرید؟۵_اگر قید نباشدوزمین دارای آب باشد آب را قبل شما فروخته باشد و امانت به شما آب چاه دهد آب قید شودواب چاه قید نشود طبق قانون باید آب زمین را یا به شما دهد و یا طبق قانون اساسی فکرکنم ۲۷ یا۲۸ اموراب یا چاه رابه نام کاربری شما انتقال دهد ویا بعداز۱۷سال اجرت مثل آن رابه شما پرداخت و فسخ قرارداد معامله سال جدید امروز به شما پرداخت کند دراین موردحتمان باوکیل صحبت کنید

  • عرفان مسعودی

   باسلام.
   مستغاد از مادتین 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ماه 1361 ،چاه به تبع اراضی تحت شرب آن بوده بدین معنا که در پروانه بهره برداری صادره از کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مستقر در شرکت های آب منطقه ای استانها بنمایندگی از وزارت نیرو ، پلاک ثبتی که درج گردیده در واقع مشخصات اراضی ست که تحت شرب چاه محفوره موضوع آن پروانه بوده و میزان و مقدار دبی آبی که دارنده پروانه صادره فوق مجاز به برداشت از منابع آب زیرزمینی بواسطه چاه محفوره مذکور بوده نیز بسته به مساحت اراضی به شماره پلاک ثبتی مندرج در پروانه که تحت کشت بوده تعیین میگردد در گذشته ای نه چندان دور که سطح سفره های آب زیرزمینی تقلیل نیافته و دچار افت و فرو نشست فعلی نگردیده بودند،کمیسیون های رسیدگی به منابع آب زیرزمینی و کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه های شرکت های آب منطقه ای بازاء هر هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی یک لیتر در ثانیه آب تخصیص مینمودند بعنوان مثال برای زمینی به مساحت 10 هکتار علی القاعده 10 لیتر درثانیه آب جهت کشاورزی و باغات تخصیص داده میشد.(لازم بذکر است هر 50 مترمکعب در شبانه روز معادل یک لیتر در ثانیه آب میباشد)..حال با التفات به مثال فوق در نظر بگیرید مالک اراضی فوق قصد انتقال تمامی 10 هکتار اراضی تحت مالکیت خویش به شخصی را دارد ،در این صورت مستنبط از مادتین 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب ،بمحض انتقال قطعی مالکیت اراضی مذکور و به تبع انتقال اراضی چاه و حقابه مجاز انتفاع از منابع آب زیرزمینی طبق پروانه صادره بهره برداری صدرالذکر نیز بدون نیاز به تنظیم هرنوع سندی مجزا تحت هریک از عقود و معاملات ناقله شرعی و قانونی بالأخص عقد صلح ،بصورت خودکار به مالک جدید یا همان خریدار منتقل خواهد گردید فی الواقع خریدار قائم مقام مالک قبلی (فروشنده ) در انتفاع و تمتع از حقوق ناشی از پروانه بهره برداری صادره و استحصال منابع آب زیرزمینی به میزان دبی و حقابه مجاز معین گردیده در پروانه مذکور خواهد بود.نکته ای که قابل توجه بوده اینکه فرض نمایید فروشنده قصد انتقال 2 هکتار از 10 هکتار اراضی تحت مالکیت خویش و تحت شرب چاه محفوره موضوع پروانه بهره برداری فوق را بغیر داشته بدون انتقال آب ،در این صورت از آنجائیکه پروانه صادره جهت مشروب نمودن 10 هکتار اراضی تحت کشت متعلق به فروشنده به میزان 10 لیتر در ثانیه صادرگردیده حال که فروشنده 2 هکتار را بدون حق بهره برداری و انتفاع از آب چاه محفوره مزبور به خریدار منتقل نموده بدین معناست که مالک گویی اقرار صریح نموده که 2 هکتار از 10 هکتار اراضی تحت شرب چاه مذکور نیاز به آب نداشته و نتیجتاً کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مستقر در شرکت های آب منطقه ای بنمایندگی از وزارت نیرو ، نسبت به کاهش دبی مجاز آب از 10 لیتر درثانیه به 8 لیتر در ثانیه در پروانه بهره برداری صادره فوق اقدام خواهد نمود.وقص علی هذا….لذا باعنایت به مراتب معنونه در سطور فوق دعوی مطروجه فروشنده علیه سرکار فاقد وجاهت قانونی بوده و مسموع نمیباشد.

 3. مجتبی

  باسلام.سال ۶۵مامجوزحفرچاه نیمه سطحی گرفتیم بعداینکه مجوزبرازمین ماصادرشد تواراضی کل روستامون جابه جایی صورت گرفت وچاه افتادتوزمین کس دیگه حالا چاه همونطورمونده موندیم چکارکنیم.اگه کسی میدونه چکاربایدکردلطفا جواب بده

 4. هادی

  سلام. چاه کشاورزی با پروانه بهره برداری و دبی ۳ و نیم لیتر با ۶ هکتار درخت پسته و کمبود زمین اولیه تحت شرب. متاسفانه بدلیل کاهش کیفیت و کم آبی به مشکل خورده و هیچگونه چاهی در اطراف ما تا فاصله ۵ کیلومتر نیست. لطفا راهنمایی لازم جهت انجام جابجایی یا وکیل معرفی نمایید با ذکر شماره تماس. تشکر خراسان رضوی
  چنانچه مشکل برطرف نگردد تمام درختان از بین می‌رود لطفا همکاری کنید. سپاس.

 5. هادی

  سلام. چاه کشاورزی با پروانه بهره برداری و دبی ۳ و نیم لیتر با ۶ هکتار درخت پسته و کمبود زمین اولیه تحت شرب. متاسفانه بدلیل کاهش کیفیت و کم آبی به مشکل خورده و هیچگونه چاهی در اطراف ما تا فاصله ۵ کیلومتر نیست. لطفا راهنمایی لازم جهت انجام جابجایی یا وکیل معرفی نمایید با ذکر شماره تماس. تشکر خراسان رضوی
  چنانچه مشکل برطرف نگردد تمام درختان از بین می‌رود لطفا همکاری کنید. سپاس.
  ۰۹۱۵۹۶۷۸۶۶۱

 6. فرشید

  سلام
  ایا هنگام تغیر نام پروانه چاه و همچنین جابجایی چاه،، db کم میشود،، پروانه ۱۹ لیتر بر ثانیه دارم که شنیدم در پروانه جدید و هنگام جابجایی تا ۲۰ %کسر میشود؟ قانون چیست؟؟

 7. مجیدزنگوئی

  سلام وقت بخیر یک حلقه چاه دارم بامجوز،چاه بازمین کشاورزی هیچ مشکلی ندارد همه به نام خودم هست یک تکه زمین دیگری دارم از چاه ۱۷۰۰متر فاصله دارد ایامیتوانم پروانه چاه را انتقال بدهم.

 8. محسن

  باسلام. اینجانب یک حلقه چاه اب کشاورزی فعال 3 اینچ دارم که زمین مربوط به این چاه نیم هکتار می باشد. از طرفی در یک روستای دیگر 4هکتار زمین کشاورزی بایر دارم که فاقد چاه آب میباشد. فاصله دو روستا حدود 8کیلومتر است. میخواستم ببینم این امکان وجود دارد که از این چاه فعال صرفنظر نموده و مجوز را ابطال کرده و مجوز چاه دیگری برای آن 4 هکتار زمین کشاورزی بایر دریافت نمایم؟
  باتشکر

 9. ابوذر

  سلام. آب چاه پروانه دار ما کم شد ما توسط کارشناسان امور آب و جهاد کشاورزی اجازه جابجایی حفر یک چاه دیگر را گرفتیم ولی متاسفانه به دلیل بالا بودن هزینه نتوانستیم چاه را حفر کنیم، و از همان چاه قدیمی استفاده می‌کنیم ولی به خاطر این که نتوانستیم چاه جدید را که ثبت شده است حفر کنیم، به ما گازوئیل نمی دهند از دوستان اگه کسی میتونه ما را راهنمایی کنه، ممنون میشم در ضمن به اداره‌ های مربوطه رفتم در جواب میگن که چون جابجایی گرفتی باید چاه حفر کنی یا باید این جابجایی چاه را باطل کنی تا به چاه قدیمی گازوئیل بدیم ما انشاالله امسال پاییز چاه را حفر خواهیم کرد

 10. محمدرضا

  سلام بنده پروانه چاه دارم در زمین سه هکتاری حالا قرار شد زمین تقسیم بشه و دوهکتار به من و1هکتار به برادرم وپروانه چاه در زمین 1 هکتاری برادرم افتاد البته تقسیم توافقی هست فقط بین خودمون حالا امکان انتقال چاه وجود داره 2 هکتار زمین سند به نام منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!