فهرست بستن

آیا زوجه میتواند به پدر خود برای بخشش مهر، وتنظیم اقرارنامه وصول مهر، وکالت دهد؟

نظر مشورتی:
سوال:
آیا زوجه میتواند به پدر خود برای بخشش مهر، وتنظیم اقرارنامه وصول مهر، وکالت دهد؟
پاسخ سر دفتران عضو گروه" مباحث تخصصی دفاتر اسناد":
در خصوص بذل مهر،با توجه به اینکه بذل مهر از اعمال حقوقی ای نیست که مباشرت خود شخص در آن شرط،باشد لذا با عنایت به ماده 662 ق.م وکالت دادن برای انجام آن بلا مانع است.
در خصوص وکالت برای اقرار به وصول مهر دو نظر وجود دارد:
نظر اول:
نظر به اینکه مطابق ماده 1259 ق.م": اقرار،عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود."و نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،اقرار،قابل توکیل نیست و نظر به اینکه،وکالت اختصاص به اعمال حقوقی دارد و ماده 662 ق.م فقط شامل اعمال حقوقی می شود و لاغیر و اعمال حقوقی نیز، منحصر به عقد و ایقاع است و اقرار، نه عقد است و نه ایقاع،لذا اقرار به وصول مهر،قابل توکیل نیست.
نظر دوم:
نظر به اینکه تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛بیانگر این است که اگر اقراری در این موارد، توسط وکیل صورت گیرد پذیرفته نشده و قاطع دعوا نخواهد بود و پذیرفته نشدن اقرار در این موارد مثبت عدم امکان توکیل در آنها نمی باشد و نظر به اینکه مطابق ماده 205 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :"اقرار وکیل نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود... " و مفهوم این ماده این است که اقرار وکیل در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته می شود و نظر به اینکه مطابق ماده 662 ق.م. توکیل در مطلق اموری که شخص می تواند انجام دهد ممکن است لذا اقرار به وصول مهر قابل توکیل بوده و تنظیم وکالتنامه برای اقرار به وصول مهر بلا اشکال است.

 

منبـــــــع : سایت JDAR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!