فهرست بستن

بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌

بند ۱۶۹ـ الف‌: در مورد بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌ بايد وضعيت‌ ملك‌ از ثبت‌ محل‌ استعلام‌ و پس‌ از رسيدن‌ پاسخ‌ و نبودن‌ اشكال‌ اقدام‌ به‌ ثبت‌ كنند.
ب‌: در مورد بذل‌ صداق‌ غيرمنقول‌ سردفتر طلاق‌ بايد مواد ثبت‌ دفتر را به‌ دفتر اسناد رسمي‌ كه‌ قباله‌ ازدواج‌ را ثبت‌ كرده‌ بفرستد تا مراتب‌ را برابر مقررات‌ثبت‌ و خلاصه‌ آنرا به‌ ثبت‌ محل‌ ارسال‌ دارند.
ج‌: اگر مال‌ غيرمنقول‌ ديگري‌ مورد بذل‌ باشد بايد مانند قباله‌ ازدواج‌ عيناً طبق‌ مقررات‌ در دفتر رسمي‌ ثبت‌ و خلاصه‌ آنرا به‌ ثبت‌ بفرستد.
د: در موارديكه‌ ملك‌ بذل‌ مي‌شود سردفتر نمي‌تواند قبل‌ از انقضاء عده‌ سند انتقالي‌ را ثبت‌ نمايد .
بند ۲۰۶ مجموعه‌ بخشنامه‌هاي‌ تا آخر سال‌ ۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *