فهرست بستن

تغییر مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه

%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%87

نتیجه مبحث

نتیجه مبحث تغییر مهر مندرج در سند نکاح از عند المطالبه به عند الاستطاعه:
سوال:با توجه به رای  شماره 488 مورخ 1388/6/15 هیات عمومی، دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن افزایش مهر مندرج در سند نکاح ، حکم به ابطال بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر کرده است آیا می توان مهر عندالمطالبه مندرج در سند نکاح را به عند الاستطاعه تغییر داد یا خیر؟

پاسخ قریب به اتفاق سردفتران عضو گروه مجازی" مباحث تخصصی دفاتر اسناد":
نظر به اینکه مهر از ارکان عقد نکاح نیست و لذا تغییر نحوه پرداخت آن خللی به عقد نمی رساند و نظر به اینکه مطابق ماده 10 ق.م قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند نافذ است و نظر به اینکه نظر شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری، خلاف اصل و استثنایی بوده لذا باید آن را در همان مورد خاص و قدر متیقن(افزایش مهر) اجرا نمود و از تسری آن به دیگر موارد از جمله کاهش مهر و یا تغییر مهر از عندالمطالبه به عند الاستطاعه پرهیز کرد لذا مستندا به ماده 10 ق.م و اصل حاکمیت اراده ،کاهش مهر یا تغییر آن از عندالمطالبه به عند الاستطاعه مجاز است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *