فهرست بستن

حق ورثه زوجه نسبت به مهریه بعد از فوت

سوال: اگر زوجه فوت کند ورثه وی می توانند مهریه وی را مطالبه کنند؛ آیا شوهر زوجه نیز جز وراث قرار می گیرد ؟

 

جواب:

بله شوهر با وجود اولاد متوفی1/4مهزیه را سهم دارد که چون ذمه اش بابت مهریه نسبت به زوجه مشغول بود قهرا مالک 1/4مهریه میشود(مالکیت ما فی الذمه) و بدینوسیله نسبت به 1/4بری الذمه میشود و اولاد او حق دارند3/4 بقیه را از شوهر مطالبه کنند و اگر وراث دیکر در طبقه دوم یا سوم باشند شوهر مالک1/2 میشود وتا این میزان بری الذمه میشود (مالکیت ما فی الذمه) و وراث طبقه 2یا3، حق دارند 1/2بقیه را از شوهر مطالبه کنند

بموجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام انان لازم اتباع است و میدانیم که وراث ، قائم مقام متوفی(زوجه)هستند و نکاح نیز در زمره عقود می باشدو موجبی که سبب برائت زوج گردد وجود ندارد لذابه موجب ماده ی198 قانون ایین دادرسی مدنی وجود دین استصحاب می گردد.

 

منبـــــــع : وبلاگ jdar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!