فهرست بستن

نحوه فسخ/فك/استعفا/عزل اسناد رسمي

١- سند مربوط به دفترخانه خود باشد:
خدمات ثبتي > گزينه فسخ/فك/عزل/استعفا
*لازم به درج توضيحات دستي در دفتر الكترونيك نيست و به صورت سیستمی اضافه می شود.

٢- سند مربوط به دفتر ديگري باشد:
اقرارفك/اقرار فسخ/اقراراستعفا/ اقرار عزل
*ارسال اقرارنامه به دفترخانه صادر كننده سند برای درج در توضیحات دفترالکترونیک.

٣- وقتي دفتر ديگر سند شما رو فسخ/فك/عزل/استعفا كرده و براي شما ارسال كرده:
 حالت اول ( سند در دفتر الکترونیک ثبت نشده باشد ) :خدمات ثبتي > ساير ملاحظات دفتر > درج ملاحظات
*بعد از تاييد نهايي، توضيحات دفتر اضافه ميشود
حالت دوم ( سند در دفتر الکترونیک ثبت شده باشد): دفتر الکترونیک > گزینه + > انتخاب گزینه سایر ملاحظات دفتر > درج ملاحظات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!