فهرست بستن

اسناد اموال منقول اتباع بیگانه

اتباع بیگانه و سند تنظیمیکد ۵۰۶

اسناد اموال منقول اتباع بیگانه

لازم است كلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی وپناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند .

آئین نامه استملاك اتباع خارجه وبند ۳۵۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ ناظر به اموال غیر منقول می باشد .

( بخشنامه شماره ۱۰۸۳ – س/۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۹ ریاست سازمان ثبت )

اسناد منقول برای اتباع بیگانه

با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاك اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

بند (۲) بخشنامه شماره ۳۷۰۹۸/۸ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره ۹۲۷۳/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ و شماره ۱۱۸۶۹/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ و شماره ۱۲۴۱۱/۳۴-۲۸/۱۰/۷۹ اداره كل امور اسناد و سردفتران).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!