فهرست بستن

اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به كمتر و يا بيشتر

ردیف ۸ -در خصوص اين سؤال كه (آيا در اسناد قطعي انواع خودرو تعيين قيمت با توافق متعاملين به كمتر و يا بيشتر از آنچه كه در جداول قيمت وزارت دارايي تعيين شده ممكن است و آيا مستند براي وصول حق الثبت بيش از آنچه در جداول تعيين شده اعلام گرديده وجود دارد؟) به شرح ذيل اعلام نظر گرديد :
چون با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قيمت هاي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و جداول مربوطه است لذا در صورتي كه طبق توافق طرفين قيمت مورد معامله در سند تنظيمي كمتر و يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تاثيري در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذكور وصول خواهد شد. (۷۰۹۹/ ۳/ و – ر مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!