فهرست بستن

حق الثبت مبالغ قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكي

ردیف ۳-در خصوص اين سوال كه (آيا در اسناد تسهيلات اعتباري و مشاركت مدني توليدي بانكها ، مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال قرض الحسنه نيز بايد توليدي محاسبه گردد يا اينكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهيلات اعطائي بايد به صورت متفاوت حق الثبت تعيين گردد.) به شرح زير اعلام نظر شد:
(چون ۱۰۰۰۰ ريال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكي جزء تسهلات اعطائي بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان كه باشد حق الثبت به يك مأخذ محاسبه مي گردد.)) (۳۷۱۲۰/۱/ و – ر مورخ ۲۳/۱۲/۷۸)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *