فهرست بستن

مبنای وصول حق الثبت اسناد انتقال اجرائی احکام دادگاه ها

ردیف ۳۶ -در خصوص سوال ديگر دفترخانه مذكور بدين شرح (بهاي اسناد غيرمنقول كه در اجراي حكم دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي مي شود بر اساس قيمت مورد معامله فيمابين فروشنده و خريدار است يا ارزش اعلام شده در مفاد حكم دادگاه يا ارزش اعلام شده منطقه اي اداره دارائي محل؟) بشرح ذيل اظهار نظر گرديد:
مبناي وصول حق الثبت، مبلغ مندرج درحكم ويا مبايعه نامه ويا ارزيابي است كه مورد حكم واقع شده مگر اينكه اين مبلغ كمتر از قيمت منطقه اي باشدكه درآنصورت مبناي وصول حق الثبت قيمت منطقه اي خواهدبود. ۳۷۰۹۷ /۱۰ و– ر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!