فهرست بستن

فرم های جدید استشهادیه انحصار ورثه (اصلاح شده طبق قانون جدید و گواهی امضای الکترونیک)

با توجه به اینکه فرمهای گواهی امضاء مربوط به استهشادیه انحصار وراثت که تا کنون مورد استفاده همکاران قرار می گرفته دارای اشکالات متعددی بود، فرمهای جدید استهشادیه (طبقات اول و دوم و سوم) جهت استفاده همکاران محترم ارائه می شود:

کانال دفاتر اسناد رسمی ایران
https://t.me/IranNotaryPublic

قابلیت های نمونه های جدید
۱- امکان درج شناسه یکتا و رمز تصدیق در کادر مربوطه
۲- فاصله محل امضای شهود و محل امضای سردفتر جهت جلوگیری از ادغام امضاها
۳- ضمناً مقررات مندرج در ظهر فرم ها با توجه به قوانین جاری و حاکم بر کشور درج گردیده است که از این حیث نیز با نمونه های قبلی متفاوت است.
همچنین یادآور می شود عبارات مرتبط با نام و لینک کانال که با رنگ آبی مشخص است در نسخه چاپی، چاپ نخواهد شد.

کانال دفاتر اسناد رسمی ایران
https://t.me/IranNotaryPublic

طبقه اول
[gview file=”https://daftaryaar.ir/wp-content/uploads/2017/07/فرم-انحصار-وراثت-طبقه-اول.pdf”]
طبقه دوم
[gview file=”https://daftaryaar.ir/wp-content/uploads/2017/07/فرم-انحصار-وراثت-طبقه-دوم.pdf”]
طبقه سوم
[gview file=”https://daftaryaar.ir/wp-content/uploads/2017/07/فرم-انحصار-وراثت-طبقه-سوم.pdf”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!