فهرست بستن

تخفیف ایثارگران در پرداخت حق الثبت – بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی)

ماده 89 :

ب- تبصره ذیل به ماده (٣ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:
تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (٧۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

با الحاق تبصره فوق الذکر ماده 3 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

ماده۳ مکرر ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصدهزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.

بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
تبصره2- (الحاقی) ذیل به ماده (٣ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:
تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (٧۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

نظر كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران

نظر كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران درخصوص تخفيف حق‌الثبت اسناد ايثارگران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با عنايت  به سوالات مكرر همكاران دفاتر اسناد رسمي در خصوص كيفيت  اجراي تبصره بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 (تخفيف حق‌الثبت اسناد ايثارگران) مراتب در جلسه مورخ 96/2/12 كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران مطرح و به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:

 «نظر به اين كه مطابق تبصره الحاقي به ماده 3 مكرر قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران مقرر گرديده است: ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوقي دولتي مربوط به خريد و فروش،‌ ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد معافيت برخوردار مي‌باشند.

 اولاً با عنايت به حكم كلي ماده 3 مكرر قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران كه ناظر به پرداخت تسهيلات خريد مسكن به گروهي از ايثارگران مي‌باشد و توجه  به  محل الحاق تبصره و همچنين قيد  عبارات مسكن در پايان مصاديق معاملات مشمول تخفيف، معافيت از حق‌الثبت  با ملاحظه ماده 133 قانون ثبت و بخشنامه  موضوع  كد 819 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي صرفاً ناظر به فروش املاك با كاربري مسكوني و وام  خريد و ساخت مسكن مربوط به  ايثارگر است و قابل  تعميم به ساير معاملات و از جمله معاملات اموال منقول نمي‌باشد.

 ثانياً قطع نظر از تعريف ايثارگر در بند الف ماده يك قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران و محدود شدن مصاديق آن به «شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير،‌ آزاده و رزمنده» توجهاً به حكم مقرر در ماده 3 مكرر، جانبازان بالاي 25%‌‌،  آزادگان، فرزندان و همسران و والدين شهدا و فرزندان جانبازان بالاي 70% مشمول تخفيف تلقي و ساير ايثارگران  از جمله رزمندگان از شمول حكم خارج مي‌باشند.

 ثالثاً احراز شرايط ايثارگري با توجه به مدارك ارائه شده با سردفتر است مگر مواردي كه احراز آن جز از طريق گواهي هاي صادره از مرجع بنياد شهيد و امور ايثارگران يا ساير مراجع ذيصلاح ميسر نباشد.

 رابعاً با توجه به صراحت عبارت «حقوق دولتي» در تبصره الحاقي،‌ معافيت مقرر علاوه بر حق الثبت شامل ماليات  بر ارزش افزوده  نيز مي‌باشد.»

نظر كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران آذربایجان شرقی

نظر سازمان ثبت در مورد مشمولین این قانون

مشمولین ماده 89 - جانبازان و ایثارگران

دستورمعاون اموراسناد

 

کفایت صدور معرفی نامه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت بهره مندی از معافیت هفتاد درصدی ایثارگران

💥💥سامانه استعلام ايثارگري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *