فهرست بستن

تصویب نامه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

سال 96 - مقرره مقرره 115823

تصويب نامه در خصوص تعيين ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۹۶
هيئت وزيران در جلسه ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴- تصويب كرد:
در مناطقي كه ارزش معاملاتي املاك در اجراي مقررات ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴- به تصويب كميسيون هاي تقويم املاك موضوع ماده ياد شده رسيده است، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذكور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ %) ارزش معاملاتي مصوب سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

سال 97 - مقرره 116545

تصويب نامه درخصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۷
هيئت وزيران در جلسه ۹ /۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ – تصويب كرد:
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (۴۵ %) ارزش معاملاتي ملاك عمل در سال ۱۳۹۷ كه با رعايت نصاب مقرر در ماده مذكور براي سال ۱۳۹۶ تعيين گرديده است، مي باشد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

سال 98 - مقرره شماره: ۳۳۶۸/ت ۵۶۴۳۹هـ

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی ­و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

سال 99 - بدون تصمیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!