فهرست بستن

نحوه انتخاب محل دفتر خانه

حذف شده طبق جز (ب)

تعیین محل دفترخانه اعم از تاسیس و انتقال با توجه به ماده قانون دفاتر اسناد رسمی مصوبه سال 1354 و بند یك ماده 30 آئین نامه همان قانون بعمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان امور دفاتر مزبور لازم است حد المقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق كنمتر از سیصد متر نباشد . بدیهی است ادارات و واحدهای ثبتی در انتخاب محل باید به تراكم جمعیت و نیاز اهالی توجه فرمایند .
اصلاحی بخشنامه شماره 17659/2 – 29/6/53

بند 3

بند 3 -

(ب) :  اغلب مشاهده میشود ، ادارات ثبت ، تعیین محل دفترخانه جدید ، با انتقال دفترخانه به محل دیگر را موکول به اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل می نمایند .

با عنایت به ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 30 آئین نامه اجرائی آن ، محل دفترخانه باید با توجه به نیاز اهالی و وجود مجتمع های تجاری و اداری و مسکونی و یا در نظر گرفتن تراکم جمعیت و افزایش حجم معاملات در نقاط مختلف تعیین گردد .

بنابر این منبعد تشخیص استقرار دفترخانه در محل با ادارات ثبت مربوطه است که با در نظر گرفتن موارد مذکور به این امر مبادرت خواهد ورزید و رعایت 300 متر فاصله مقید در بند 3 مجموعه بخشنامه های ثبتی و اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل ضرورتی ندارد.

بخشنامه شماره 1/34/12297 مورخ 1379/05/26 سازمان ثبت

(ج) - رجوع فرمائید به بخشنامه مندرج در کد ( 721 ) همین مجموعه.

 


دارای زیر نویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!